Szybki kontakt

Magdalena Skórek - Jasiewicz
+48 501 547 950
+48 515 919 484

Regulamin PDF Drukuj Email

Najemca - osoba dokonująca rezerwacji

Właściciel - Magdalena Skórek-Jasiewicz

Zarządca Tomasz Stepanowski

 

1. Rezerwacja może być dokonana telefonicznie, mailowo,osobiście lub pisemnie. Rezerwację uznaje się za dokonaną po uzgodnieniu terminu, ceny, liczby osób i rodzaju apartamentu. Dokonanie rezerwacji potwierdza wpłacenie przez Najemcę zadatku w wysokości 30% ceny.

 

2. Cena wynajmu apartamentu uwzględnia wszystkie koszty, a także opłaty za wodę i prąd do 50 kWh na tydzień za apartament. Zużycie powyżej tej wartości płatne jest dodatkowo w dniu wyjazdu-zgodnie z aktualnymi cenami za energię elektryczną.

 

3. Zakwaterowanie następuje w sobotę w godzinach od 16.00 do 20.00, a wykwaterowanie w sobotę do godziny 10.00. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w innym czasie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zarządcą lub Właścicielem.

 

4. W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia u Zarządcy opłaty za cały pobyt-pomniejszonej o wpłacony wcześniej zadatek oraz wpłacenia kaucji w wysokości 300 zł za apartament, zabezpieczającej naprawienie ewentualnych szkód powstałych z winy Najemcy. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, jeżeli nie wystąpią podstawy do potrącenia jej częściowo bądź w całości ( np. na pokrycie ponadnormatywnego zużycia energii lub kosztów sprzątania, jeśli Najemca pozostawił apartament w stanie innym, niż go zastał.)

 

5. W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest do zameldowania się oraz uiszczenia opłaty klimatycznej u Zarządcy, bądź osobiście w biurze meldunkowym "WIEJANA" ul. Kasztanowa 33 w Rowach.

 

6. Najemca zobowiązany jest do  dbałości o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa ( w tym uszanowanie prawa do spokoju i wypoczynku innych gości) i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Ponadto, zobowiązany jest także do poinformowania Zarządcy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach stwierdzonych przy przejmowaniu apartamentu, jak również do zgłaszania szkód wyrządzonych przez siebie w podczas pobytu.

 

7. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczania apartamentu poprzez dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

 

8. W przypadku całkowitej rezygnacji lub skróceniu czasu pobytu z przyczyny nie leżącej po stronie Właściciela, nie przysługuje zwrot kosztów.